Menu

Sprawozdanie za rok 2022

 1. Dane Fundacji
  1.1 Nazwa i siedziba: Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą 10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2
  1.2 Adres do korespondencji: 10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2
  1.3 Adres poczty elektronicznej: fundacja@zak.olsztyn.pl
  1.4 Data rejestracji: 14 listopada 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000058942.
  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. W związku z tym została wpisana do rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000058942 w dniu 30.10.2002 roku.
  1.5 Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 510536651
  1.6 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7390202435
  1.7 Skład organów Fundacji:

  Stan aktualny w dniu sporządzenia sprawozdania:

  Rada Fundacji:

  1.

  dr hab. Sławomir Marek Przybyliński, prof. UWM

  – przewodniczący

  2.

  dr hab. Mirosław Antoni Gornowicz, prof. UWM

  – członek

  3.

  dr hab. Andrzej Tadeusz Szmyt, prof. UWM

  – członek

  4.

  dr inż. Adam Mieczysław Więk

  – członek

  5.

  Kamila Katarzyna Kowalczyk

  – członek

  6.Bartosz Gąsiniak– członek

  Zarząd Fundacji:

  1.

  dr Cezary Kurkowski

  – prezes

  2.

  mgr inż. Waldemar Brosch

  – członek

  3.

  Anna Michalska

  – członek

  4.

  Aleksandra Maria Siwiecka

  – członek

  5.

  Fabian Miszewski

  – członek

  Zgodnie z § 11 i 12 Statutu Fundacji, w Radzie i Zarządzie Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie zasiada po dwóch studentów zaproponowanych przez Samorząd Studencki.

ŻAk_logotyp.cdr