Kontakt

Fundacja "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

10-722 Olsztyn, ul. Czesława Kanafojskiego 2

NIP: 739-020-24-35
REGON: 510536651

Kontakt:
tel. 89 523 33 21
fundacja@zak.olsztyn.pl

Dane rachunkowe:
mBank S.A.
26 1140 1111 0000 4156 1100 1001

BIURO FUNDACJI "ŻAK" UWM W OLSZTYNIE
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
Dyrektor Wierzejski Tomasz 89 523 33 21 w. 21 tomasz.wierzejski@zak.olsztyn.pl
Sekretariat Muszyńska Joanna 89 523 33 21 w. 21 fundacja@zak.olsztyn.pl
Główny Księgowy Nawrocka Grażyna 89 523 33 21 w. 25 grazyna.nawrocka@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. kadr i płac Reluga Agnieszka 89 523 33 21 w. 37 a.reluga@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. kadr i płac Kwiatkowska Izabela 89 523 33 21 w. 36 i.kwiatkowska@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. sprzedaży Bartkowiak Ewa 784098559 ewa.bartkowiak@zak.olsztyn.pl
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Bogucki Jacek 89 523 33 21 w. 29
668047392
j.bogucki@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczego Brosch Waldemar 89 523 33 21 w. 39
602619516
w.brosch@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. zaopatrzenia Przybyłek Tadeusz 89 523 33 21 w. 24
694441227
tadeusz.przybylek@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. BHP Puszkiewicz Zbigniew 89 523 33 21 w. 264
795599005
z.puszkiewicz@zak.olsztyn.pl
Specjalista ds. IT Lewandowski Artur 89 523 33 21 w. 24 artur.lewandowski@zak.olsztyn.pl
DOMY STUDENCKIE
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKWATEROWANIA Sowińska Monika 89 523 45 51 w. 266 ds.2@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS1 Brewka Bogumiła 89 523 33 29 w. 266 ds.1@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS2 Sowińska Monika 89 523 45 51 w. 266 ds.2@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS3 Karpeza Krystyna 89 523 33 42 w. 100 ds.3@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS4 Parda Bożena 89 523 44 81 w. 100 ds.4@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS6 Krutczenko Małgorzata 89 523 33 06 w. 603 ds.6@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS7 Kubat Mariola 89 523 34 30 w. 50 ds.7@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS8 Brewka Bogumiła 89 523 48 12 w. 266 ds.8@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS9 Parda Bożena 89 523 45 63 w. 266 ds.9@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS10 Brewka Bogumiła 89 523 48 03 w. 265 ds.10@zak.olsztyn.pl
Kierownik DS119 Kardyka Małgorzata 89 523 32 91 w. 266 ds.119@zak.olsztyn.pl
RESTAURACJA TAFLA - PRZYSTAŃ KORTOWSKA
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
Manager Przystani, Szef kuchni 606 062 681 eventy.tafla@gmail.com
APARTAMENTY KORTOWSKIE - PRZYSTAŃ KORTOWSKA
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
606 370 005
784 098 559
662 150 097
apartamenty.kortowskie@zak.olsztyn.pl
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU - PRZYSTAŃ KORTOWSKA
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
GASTRONOMIA STOŁÓWKA AKADEMICKA
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
Manager Gastronomii Nowicka-Popiołek Mariola 89 523 48 79
89 524 04 81
668879834
m.popiolek@zak.olsztyn.pl
Szef kuchni Sak Jerzy 89 523 48 79
89 524 04 81
Specjalista ds. zaopatrzenia gastronomii Michalska Anna 89 523 36 60 kuzniamagazyn@zak.olsztyn.pl
GASTRONOMIA BUFET CENTRUM
STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ TELEFON ADRES E-MAIL
Manager Gastronomii Obrębska Renata 89 523 41 21
606403006
renata.obrebska@zak.olsztyn.pl
Manager Gastronomii Szczepaniak Marianna 89 523 41 21
600066365
m.szczepaniak@zak.olsztyn.pl
Szef Kuchni Kuczyński Michał 89 523 45 95
pl_PLPolish