Menu

O NAS

Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie powołana została w 1992 roku zyskując nazwę „ŻAK” Fundacja Pomocy Studentom Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. W dniu 1.01.2000 r. Fundacja połączyła się z Fundacją „Bratniak” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 2005 roku ówczesna nazwa została zmieniona na Fundację „ŻAK” UWM w Olsztynie, której siedziba mieści się przy ul.Kanafojskiego 2 w Domu Studenckim nr 4.

Celem Fundacji jest:

1. Dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny, uprawianie sportu i rekreacji.

3. Pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.

Do Fundacji przynależy ponad 10 hektarów terenów zieleni, które stanowią integralną część kampusu uniwersyteckiego. Fundacja administruje 10 Domami Studenckimi (2065 miejsc). Dziesięć budynków usytuowanych jest na terenie Kortowa. Oprócz Domów Studenckich zarządza 4 punktami gastronomicznymi, w których posiłki spożywają studenci, pracownicy Uniwersytetu oraz goście. Obok wyżej wymienionych jednostek Studenci mogą korzystać także z prowadzonej przez Fundację wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk sportowych.

Głównym założeniem Fundacji jest zapewnienie najwyższej jakości usług studentom, pracownikom Uniwersytetu, a także klientom, którym świadczymy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja „ŻAK” nie korzysta ze środków finansowych z zewnątrz, nie otrzymuje dotacji, subwencji itp.
Utrzymuje się z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej. Ponosi wszystkie koszta utrzymania budynków, konserwacji i wyposażenia oraz prowadzonej działalności z własnych funduszy.

ŻAk_logotyp.cdr

Organa Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie

RADA FUNDACJI

przewodniczący

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Zarząd Fundacji

pl_PLPolish