Menu

O NAS

Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie powołana została w 1992 roku zyskując nazwę „ŻAK” Fundacja Pomocy Studentom Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. W dniu 1.01.2000 r. Fundacja połączyła się z Fundacją „Bratniak” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 2005 roku ówczesna nazwa została zmieniona na Fundację „ŻAK” UWM w Olsztynie, której siedziba mieści się przy ul.Kanafojskiego 2 w Domu Studenckim nr 4.

Celem Fundacji jest:

1. Dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny, uprawianie sportu i rekreacji.

3. Pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.

Do Fundacji przynależy ponad 10 hektarów terenów zieleni, które stanowią integralną część kampusu uniwersyteckiego. Fundacja administruje 10 Domami Studenckimi (2065 miejsc). Dziesięć budynków usytuowanych jest na terenie Kortowa, a jeden znajduje się na terenie miasta. Oprócz Domów Studenckich zarządza 4 punktami gastronomicznymi, w których posiłki spożywają studenci, pracownicy Uniwersytetu oraz goście. Obok wyżej wymienionych jednostek Studenci mogą korzystać także z prowadzonej przez Fundację wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk sportowych.

Głównym założeniem Fundacji jest zapewnienie najwyższej jakości usług studentom, pracownikom Uniwersytetu, a także klientom, którym świadczymy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja „ŻAK” nie korzysta ze środków finansowych z zewnątrz, nie otrzymuje dotacji, subwencji itp.
Utrzymuje się z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej. Ponosi wszystkie koszta utrzymania budynków, konserwacji i wyposażenia oraz prowadzonej działalności z własnych funduszy.

Fundacja ŻAK - logo

Organa Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie

RADA FUNDACJI

przewodniczący

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

członkowie Rady Fundacji:

dr hab. Mirosław Antoni Gornowicz, prof. UWM

dr hab. Andrzej Tadeusz Szmyt, prof. UWM

Maria Barbara Koper

Aleksandra Maria Siwiecka

Zarząd Fundacji

dr Cezary Kurkowski  – prezes zarządu

członkowie Zarządu Fundacji:

mgr inż. Waldemar Brosch

Anna Michalska

Piotr Wałejko

Tymoteusz Marek Tyrajski