Menu

O NAS

Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie powołana została w 1992 roku zyskując nazwę „ŻAK” Fundacja Pomocy Studentom Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. W dniu 1.01.2000 r. Fundacja połączyła się z Fundacją „Bratniak” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 2005 roku ówczesna nazwa została zmieniona na Fundację „ŻAK” UWM w Olsztynie, której siedziba mieści się przy ul.Kanafojskiego 2 w Domu Studenckim nr 4.

Celem Fundacji jest:

1. Dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny, uprawianie sportu i rekreacji.

3. Pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.

Fundacja administruje 10 Domami Studenckimi (2031 miejsc). Dziesięć budynków usytuowanych jest na terenie Kortowa. Obok wyżej wymienionych jednostek Studenci latem mogą korzystać z prowadzonej przez Fundację wypożyczalni sprzętu wodnego oraz boisk sportowych.

Głównym założeniem Fundacji jest zapewnienie najwyższej jakości usług studentom, pracownikom Uniwersytetu, a także klientom, którym świadczymy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja „ŻAK” nie korzysta ze środków finansowych z zewnątrz, nie otrzymuje dotacji, subwencji itp.
Utrzymuje się z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej. Ponosi wszystkie koszty utrzymania budynków, konserwacji i wyposażenia oraz prowadzonej działalności z własnych funduszy.

ŻAk_logotyp.cdr

Organa Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie

RADA FUNDACJI

przewodniczący

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Zarząd Fundacji