Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku dla kandydatów / studentów I roku

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Czesława Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn, tel: 89 523 33 21, email: fundacja@zak.olsztyn.pl)
 2. Inspektorem ochrony danych jest pracownik Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie, tel. 89 523-33-21, email: ido@zak.olsztyn.pl;
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 lit. a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Odbiorcami państwa danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Fundacji ŻAK usługi serwisu oprogramowania do obsługi rekrutacji i płatności w związku z pobytem w domach studenckich oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. przeprowadzenie naboru i rozliczania pobytu w  Domach Studenckich Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie,
  2. przesyłanie na adres e-mail informacji związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
  3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 6. Mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od zakończenia roku akademickiego, w którym zakończyli Państwo zamieszkiwać w Domu Studenckim. oraz okres archiwizacji przez Administratora dokumentacji rachunkowej sporządzonej w związku z płatnościami za pobyt w Domu Studenckim.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.
 10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy jak i rozliczenia pobytu w Domach Studenckich Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie. Są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzydzielenie miejsca w Domu Studenckim.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie procesów naboru, zakwaterowania i obsługi płatności.