Możliwość składania wniosków w wybranym etapie będzie dostępna od 10 do 31 maja 2019 r.