Możliwość składania wniosków w wybranym etapie była dostępna do 30 czerwca 2018 r.