Fundacja ŻAK Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego: protokół z kontroli P.POŻ.