Fundacja ŻAK Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego: Restauracja Kortowska