Fundacja ŻAK Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego: Wniosek dot. opłat

Wniosek dot. opłat 15-04-2020

Osoby, które chcą, aby wpłaty za okres faktycznej nieobecności w DS-ie przenieść na kolejne miesiące powinny wypełnić poniższy formularz.

Jeżeli formularz jest niewidoczny, prosimy o wypełnienie TUTAJ

 

Osoby, które ubiegają się o zwrot wpłaty za okres mieszkania poza DS, powinny:

  1. Wydrukować wniosek, który znajduje się TUTAJ
  2. Uzupełnić wcześniej wydrukowany wniosek uzupełniając poprawnie wszystkie dane.
  3. Podpisać czytelnie wniosek.
  4. Odesłać na adres Fundacji ŻAK, który znajduje się poniżej.

 

Adres do korespondencji (biuro Fundacji):

Fundacja "ZAK" UWM w Olsztynie (Sekretariat)

ul. Czesława Kanafojskiego 2

10-722 Olsztyn