Fundacja ŻAK Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego: Dom Studenta nr 2