Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku

Istotne informacje

1. Student może wybrać tylko jeden akademik, do którego będzie składał wniosek.

2. Wszystkie pola są obowiązkowe, a podane informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

3. Po wypełnieniu wniosku należy zapoznać się z Regulaminem składania wniosków on-line o przydział miejsca w domach studenckich UWM w Olsztynie, Regulaminem Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Ogłoszeniem dla Studentów, które należy przeczytać, przewinąć i zaakceptować oraz z pozostałymi oświadczeniami, które także muszą być zaakceptowane aby wniosek mógł być złożony.

4. Po wypełnieniu wniosku na adres e-mail podany przy składaniu wniosku zostanie wysłane potwierdzenie złożenia wniosku (prosimy o sprawdzaniu zawartości spamu, gdyby potwierdzenie nie dotarło).

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wniesienie kaucji w wysokości 300,00 zł w ciągu 5 dni od daty odbioru informacji o wpłynięciu wniosku. Kaucję za miejsce w DS-ie można wpłacić przelewem na właściwe konto DS-u. Dokonując przelewu kaucji za miejsce w DS-ie należy podać imię, nazwisko osoby ubiegającej się o miejsce oraz numer akademika, na konto którego dokonywana jest płatność (pełna treść tytułu przelewu zostanie przesłana wraz z informacją o potwierdzeniu przyjęcia wniosku). Brak wpłaty kaucji skutkuje nieprzyznaniem miejsca w  DS.

6. Złożone wnioski będą rozpatrzone po wpłynięciu kaucji w terminie określonym w punkcie 5. Następnie będą wysyłane informacje o przydziale miejsca w akademiku na adres mailowy, podany w czasie składania wniosku.

7. Informujemy, że w przypadku gdy Pan/i nie zakwateruje się do 5 października oraz jeśli nie będzie mieszkał/a przynajmniej przez 2 miesiące, tj. do 30 listopada to kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku akademickiego należy zakwaterować się ciągu dwóch dni po otrzymaniu informacji o przydziale miejsca w DS w przeciwnym razie nastąpi utrata prawa do zamieszkania.

8. Podany adres e-mail i nr telefonu wykorzystany będzie do przesyłania kluczowych informacji w procesie rekrutacji (informacja o pełnej procedurze, zaksięgowaniu wpłaty, przydziale miejsca, etc.).